NOWOŚCI

Poniżej prezentujemy przykłady bieżących projektów realizowanych przez Silo System oraz ważne wydarzenia z życia przedsiębiorstwa.

2013.10 Rozpoczęcie budowy biogazowni na Mazowszu
Prowadzimy prace wstępne na terenie nowo powstającej biogazowni rolniczej na Mazowszu. Ze względu na krótki okres rozliczenia dotacji zakładamy ukończenie prac przy obiektach kubaturowych w rekordowym czasie - zgodnie z wysokimi wymaganiami Inwestora.

2012.11 Rozpoczęcie budowy biogazowni w Brzeźnicy
Biogazownia rolnicza w Brzeźnicy będzie mieć moc 1 MWel i zostanie uruchomiona w 2013 roku. Do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywane będą kiszonka z kukurydzy i wywar pogorzelniany. . Budowa została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

2012.10 Rozpoczęcie budowy biogazowni w Kożanówce
Przejęliśmy plac budowy na terenie powstającej biogazowni w Kożanówce, woj. lubelskie. Silo System wykona pięć zbiorników o łącznej kubaturze ponad 17.500 m^3 brutto. Biogazownia będzie pracować w oparciu o wsady zielone. Zakładana docelowa moc instalacji to 1MWel.

2011/12 Silosy na biomasę w EC Elbląg - ENERGA
Trwa budowa instalacji magazynowania i transportu biomasy w Elektrociepłowni Elbląg należącej do koncernu ENERGA. Projektowana inwestycja będzie wytwarzała 20MW zielonej energii już w 2012 roku.