SILOSY WIEŻOWE I BUNKRY ŻELBETOWE

Od początku istnienia Silo System jednym z najważniejszych elementów oferty są żelbetowe silosy i bunkry magazynowe, będące elementami procesowymi instalacji przemysłowych.
KOMPLEKSOWA GOSPODARKA MAGAZYNOWA W OPARCIU O SILOSY WIEŻOWE
Okrągłe silosy są podstawowym elementem większości instalacji masowego magazynowania. Przy współpracy z firmami partnerskimi oferujemy kompleksowe rozwiązania do transportu i przechowywania substancji sypkich, pyłów i cieczy. Integracja procesu projektowego, budowy i doboru technologii pozwala dobrać rozwiązania optymalne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i kosztowym.

SILOSY MAGAZYNOWE I PROCESOWE DLA SZEROKIEJ GAMY SUBSTANCJI
Oferowane przez nas silosy żelbetowe służą do magazynowania materiałów sypkich, cieczy i pyłów. Poniżej prezentujemy główne branże do których kierujemy naszą ofertę. Więcej informacji na temat rozwiązań konstrukcyjnych i typów silosów magazynowych >>>

1. Biomasa energetyczna: zrębki drewniane, pellety z biomasy rolniczej, pellety z biomasy leśnej, trociny, słoma, trawy
2. Surowce mineralne: węgiel, rudy metali, wapno, wodorowęglan sodu, talk, bentonit, gips, perlit, ziemia diatomowa
3. Żywność przetworzona, płody rolne: pasze dla zwierząt, ziarno, otręby, skrobia, czekolada, mąka, cukier (puder)

4. Tworzywa sztuczne: (re)granulaty PE, PP, PET, PVC, PELD, PEHD, HDPE, gumowe, kauczuk, materiały z recyklingu
5. Produkty przemysłowe, odpady:, pigmenty, cement, herbicydy, nawozy, celuloza, osady i odpady poprodukcyjne
6. Substancje płynne: płyny techniczne, tłuszcze, masy bitumiczne, substancje ropopochodne, oleje spożywcze

ZASADY PROJEKTOWANIA I BUDOWY SILOSÓW
By zagwarantować bezpieczeństwo i ekonomikę oferowanych silosów magazynowo-procesowych, nasze produkty są ściśle dostosowywane do rodzaju przechowywanych w nich materiałów. Poszczególne substancje wymagają bardzo zróżnicowanych rozwiązań - od doboru optymalnej wielkość silosu, właściwych materiałów, grubości ściany, zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych, konstrukcji stożka, sposobu napełniania i opróżniania, po uwzględnieniu czasu retencji i pasywnego sterowania przepływem substancji w silosie włącznie. Nasza wiedza ekspercka pomaga wybrać właściwą opcję i gwarantuje, iż silos jest zbudowany bezpiecznie, ekonomicznie i zachowa swe walory przez długie lata.

ZALETY SILOSÓW ŻELBETOWYCH
  W porównaniu z silosami stalowymi, silosy żelbetowe wykazują kilka kluczowych zalet:
  - nie występuje przymarzanie materiału do ścianek
  - niskie wymogi konserwacji w ciągu całego okresu użytkowania
  - silosy betonowe są zakwalifikowane jako obiekty ognioodporne
  - dodatkowe pomieszczenie pod silosem
  - na stropach można ustawić ciężkie urządzenia (np. filtry, wentylatory)
  - lepsze parametry wytrzymałościowe w momencie wybuchu magazynowanej substancji
  - istnieje możliwość zainstalowania dużych drzwi rewizyjnych, co ułatwia awaryjne, ręczne opróżniania silosu

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE OFEROWANYCH SILOSÓW