Instalacja do spalania biomasy w EC Elbląg (ENERGA)STATUS: budowa silosów zakończona, inwestycja w trakcie realizacji.
ROK: 2011/2012
SPECYFIKA: jedna z największych instalacji przeznaczonych do spalania biomasy w Polsce
ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. zamierza uruchomić w styczniu 2013 roku nowy blok energetyczny spalający biomasę - pelety ze słomy. Po jego uruchomieniu Spółka zdobędzie status Odnawialnego Źródła Energii. Planowany koszt inwestycji to około 200,00 mln złotych (netto).

Blok energetyczny, któremu nadano nazwę kodową „Projekt BB20p”, będzie produkował w skojarzeniu „zieloną” energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkańców Elbląga. Instalacja wyposażona będzie między innymi w turbogenerator o mocy elektrycznej 25 MWe oraz kocioł parowy z rusztem o wydajności 90 ton pary na godzinę. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej to około 165 tysięcy MWh oraz ciepła około 796 tysięcy GJ. Planowane zużycie biomasy to około 135 tysięcy ton rocznie. Zakładane ilość unikniętej emisji dwutlenku węgla to około 155 tysięcy ton rocznie. Produkując „zieloną” energię elektryczną w elektrociepłowni ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. ma możliwość uzyskania dodatkowych przychodów ze sprzedaży tzw. „zielonych certyfikatów”. Dla Spółki jest do dodatkowa korzyść bardzo znacząco poprawiająca stabilność finansową.

Spalając biomasę w postaci pelet ze słomy tworzy się popyt na słomę jako surowca służącego do ich produkcji. Oznacza to wzrost aktywności gospodarczej w regionie oraz zwiększenie przychodów pochodzących z produkcji słomy. Nie bez znaczenia jest również możliwość powstania nowych miejsc pracy w zakładach produkujących pelety na potrzeby nowego bloku energetycznego.

Realizacja budowy nowego bloku spalającego biomasę w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. będzie miała bardzo pozytywny wpływ na wiele istotnych dla mieszkańców Elbląga oraz regionu spraw, w wymiarze finansowym, ekologicznym oraz wizerunkowym. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Mostostal Warszawa SA.

Silo System odpowiedzialna jest za projekt zastępczy, wykonawczy i budowę trzech silosów do magazynowania biomasy o pojemności 1.800 m^3 każdy.

Więcej aktualności na stronie EC Elbląg: więcej >>>