Elektrociepłownia EC4 Łódź

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Status inwestycji: w trakcie budowy
Rok: 2011/12
Moc: 1MWe
Specyfika: pierwsza w polsce biogazownia pracująca w oparciu o odpady z przemysłu mięsnego.
Silo System brała udział w projektowaniu instalacji do magazynowania biomasy w Elektrociepłownie EC4 w Łodzi. Na podstawie naszych projektów uzyskano zastępcze pozwolenie budowlane dla silosów. Na podstawie projektu budowlanego stworzono projekty wykonawcze Wspólnie z Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) Silo System stworzyła również koncepcję odciążania wybuchu dla silosów, która niestety tylko w części została wdrożona przy realizacji projektu przez konsorcjum PBG, Hydrobudowa, Rudnick&Enners. Głównymi uwagami Silo System i specjalistów

Kocioł opalany dotychczas miałem węglowym o wydajności 230 t pary o wysokich parametrach (5400C i 13,5 MPa) jest przebudowywany na kocioł fluidalny spalający biomasę. Będzie on nadal współpracował z turbozespołem w ramach produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji, która znacznie zwiększa sprawność wytwarzania. Oprócz produkcji energii elektrycznej, ciepło z biomasy będzie ogrzewać nasze mieszkania i wodę do celów użytkowych. Spalane będą w nim zrębki drzewne – 80% i biomasa rolna – 20%.Wydajność kotła niestety spadnie do 180 t pary o wysokich parametrach, ponieważ wartość energetyczna biomasy jest niższa niż węgla. Będzie to miało wpływ również na spadek sprawności kotła, z 92% na 86%. Spalenie 360 tys. ton biomasy, zamiast około 180 tys. ton węgla, zmniejszy jednak emisję CO2 o 260 tys. ton rocznie i pozwoli wyprodukować ponad 300 tys. „zielonych megawatogodzin”. Centralne położenie Łodzi powoduje, że wokół naszego miasta powstaje wiele centrów logistycznych. Firma Dalkia również tworzy 90 km od granic miasta swoją bazę logistyczną. Gromadzona tam biomasa będzie dowożona do naszych elektrociepłowni koleją.

Ale to nie wszystko, co robi Dalkia Łódź. W pozostałych dwóch kotłach parowych EC4 stosowane jest współspalanie miału węglowego i biomasy w ilości 10% biomasy w paliwie. Dosypywana jest ona bezpośrednio do węgla i razem z nim trafia do kotłów.