Zbiorniki na wodę pitną do stacji uzdatniania wody

Wykonawstwo żelbetowych zbiorników retencyjnych na wodę łącznie z robotami technologicznymi, sieciami wodno - kanalizacyjnymi, robotami elektrycznymi i automatyką Wykonawstwo zbiorników retencyjnych na wodę według projektów posiadanych przez Inwestorów Wykonawstwo innych zbiorników na stacjach uzdatniania wody np. odstojników wód popłucznych. Projektowanie i wykonanie ekonomicznych zbiorników walcowych na wodę o dowolnej średnicy i wysokości. Projektowane przez nas zbiorniki cechuje prosta konstrukcja, pozwalająca na bardzo szybkie wykonanie obiektu. Zbiorniki te posiadają monolityczną konstrukcję dna i ścian oraz strop z płyt prefabrykowanych. Lista zbiorników retencyjnych wykonanych według naszego projektu obejmuje kilkadziesiąt obiektów różnej wielkości, zlokalizowanych na terenie całego kraju. W wielu przypadkach Inwestorzy zdecydowali się na zamianę już zaprojektowanych zbiorników stalowych lub żelbetowych na zbiorniki naszej konstrukcji.