Budowa zbiornika żelbetowegoi płyty w gospodarstwie rolnym


Na prezentowanym powyżej filmie możecie Państwo prześledzić etapy budowy instalacji do składowania obornika w połączeniu ze zbiornikiem na odcieki.

Rozwiązania oferowane przez Silo System takie jak zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę, kanały i płyty gnojowe, to ekonomiczny sposób na redukcję kosztów nawożenia przy spełnieniu wszelkich wymaganych prawem norm fitosanitarnych. Dodatkowo oferujemy silosy poziome do składowania i produkcji kiszonki z traw, kukurydzy oraz specjalne silosy do składowania buraków i wysłodków buraczanych.

Każde nowoczesne gospodarstwo rolne powinno być wyposażone w oferowane przez Silo System podstawowe elementy służące do zagospodarowywania odchodów i odpadów powstających przy produkcji rolnej.