Stacja uzdatniania wody Wieliszew


Stacja uzdatniania wody Wieliszew


Budowa odbywała się w ramach zadania gminy Wieliszew pod nazwą: „Wodociągowanie środkowo-zachodniej części Gminy Wieliszew – etap I.” W ramach niniejszej inwestycji wybudowano sieć wodociągową w miejscowościach Krubin, Olszewnica Stara, Olszewnica Nowa, Janówek Pierwszy, Janówek Drugi, Góra. Na realizację powyższego zadania Gmina Wieliszew uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczek w wysokości 1.500.000,00 PLN na budowę Stacji Uzdatniania Wody oraz w wysokości 1.000.000,00 PLN na dokończenie budowy sieci wodociągowej.

Silo System odpowiedzialna była za wykonanie obiektów inżynierskich w postaci zbiorników żelbetonowych w ciągu instalacji.

Z nowo wybudowanej sieci wodociągowej korzysta już 564 gospodarstw domowych.