Jakość i ochrona betonu

Najważniejszym czynnikiem decydującym o trwałości zbiorników żelbetowych, a tym samym o właściwie podjętej decyzji inwestycyjnej, jest dobór rodzaju konstrukcji, materiałów i zabezpieczenia betonu, w zależności od rodzaju przechowywanego wsadu. Gwarantujemy wysoką precyzję wykonania i właściwe wykonanie obiektów. Udzielamy pełnej gwarancji na zbiorniki nawet do 10 lat, w zależności od rodzaju inwestycji.

Dobór właściwej klasy ekspozycji betonu

Podstawowym parametrem betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie. Dobór klasy zależy od wyników obliczeń statycznych i od wymaganej klasy ekspozycji betonu, która jest bezpośrednio skorelowana z warunkami lokalnymi i rodzajem magazynowanej substancji. Dobór klas ekspozycji zależy więc od rodzaju magazynowanej substancji, lokalnych warunków klimatycznych, posadowienia, termiki, obciążeń i wielu innych czynników mających wpływ na trwałość konstrukcji. Decyzję o zastosowaniu właściwej klasy betonu podejmują nasi projektanci indywidualnie, na podstawie specyficznych wymagań inwestora. Klasy ekspozycji pod względem rodzaju zagrożenia oznaczane są literowo natomiast pod względem stopnia wielkości danego zagrożenia oznaczane są cyfrowo. Beton może być poddany więcej niż jednemu oddziaływaniu a zatem warunki jego pracy mogą wyrażać się kombinacją klas ekspozycji. Jeżeli brak jest zagrożenia, co do wystąpienia agresji zewnętrznej na elementy budowlane (dotyczy to zarówno betonu jak i zbrojenia), to wtedy mamy do czynienia z podstawową klasą ekspozycji X0. W przypadku obiektów realizowanych przez Silo System występuje to niezwykle rzadko i najczęściej stosuje się podwyższone klasy ekspozycji.

Przy oddziaływaniu środowiskowym na zbrojenie w betonie obowiązują następujące klasy ekspozycji:
 • XC (Carbonation) – karbonatyzacja (stopnie 1 do 4)
 • XD (Deicing salt) – korozja chlorkowa (poza wodą morską – strefa śródlądowa), (stopnie 1 do 3)
 • XS (Seawater) – korozja chlorkowa (pochodząca z wody morskiej – strefa nadmorska), (stopnie 1 do 3)

  Przy oddziaływaniu środowiskowym na beton podane są następujące klasy ekspozycji:
 • XF (Freezing) – agresja spowodowana zamrażaniem i rozmrażaniem, (stopnie 1 do 4)
 • XA (Acid) – agresja chemiczna, (stopnie 1 do 3)
 • XM (Mechanical abrasion) – agresja wywołana ścieraniem, (stopnie 1 do 3)

  Badania betonu

  W celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych przez nas obiektów zlecamy badania próbek materiałowych wspólpracującym z nami od wielu lat doświadczonym i wyspecjalizowanym laboratoriom. Doatkowo korzystamy z zaplecza technicznego i wiedzy Wydziału Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu Politechniki Gdańskiej.

  Ochrona antykorozyjna betonu

  Pomimo właściwego doboru klasy ekspozycji, konsystencji, wytrzymałości na ściskanie i innych parametrów betonu, dla specyficznych środowisk rekomendujemy zastosowanie powłok ochronnych chroniących beton przed agresywnym chemicznie środowiskiem. Poniżej podajemy trzy preferowane warianty ochrony konstrukcji żelbetowych.

  Folie zintegrowane


  Dobrą metodą ochrony zbiorników przed wydzielanymi przy fermentacji substancjami korozyjnymi jest zastosowanie folii zintegrowanych z betonem. Folie te instaluje się w szalunku. Podczas betonowania, folia jest integrowana z masą żelbetową, przylega szczelnie do ściany. Poszczególne elementy foliowe są spawane tak, by uzyskać szczelną strukturę pokrywającą wyznaczone strefy zbiorników.

  Powłoki żywiczne


  Powłoki żywiczne są najbardziej elastycznym z rozwiązań stosowanych przy ochronie konstrukcji żelbetowych. Mogą one zostać wykonane po zakończeniu budowy zbiorników, a więc możliwa jest kontrola konstrukcji przed naniesieniem warstwy ochronnej. Dodatkowo, przygotowanie ściany pod powłokę ochronną wymaga oczyszczenia ściany i dodatkowego gruntowania.

  Płyty PE


  Alternatywnym rozwiązaniem, powszechnie stosowanym przy nowych konstrukcjach i modernizacji zbiorników na przykład na oczyszczalniach ścieków, jest montowanie i spawanie płyt PE. Rozwiązanie to umożliwia montaż zabezpieczenia post factum, kontrolę konstrukcji i jest konkurencyjne cenowo. Płyty mocujemy na specjalny klej i mechanicznie, bolcami ze stali nierdzewnej.


  Pielęgnacja betonu

  Nawet najwyższej jakości beton staje się bezwartościowy bez odpowiedniej pielęgnacji. Świeżo wykonany beton należy zawsze chronić przed szkodliwym wpływem wiatru, wysokiej lub niskiej temperatury oraz opadów atmosferycznych. W tym celu stosuje się:
 • pielęgnację na mokro, polegającą na utrzymaniu całej powierzchni betonu w stanie wilgotnym poprzez spryskiwanie wodą, wykonywanie przekryć w postaci mat lub włóknin, nie dopuszczając do przechłodzenia;
 • stosowanie osłon w postaci folii lub wilgotnych mat jutowych. Niezbędne jest zagwarantowanie utrzymania wilgoci mat przez okres minimum 3 dni, oraz że nie zostaną one zerwane przez wiatr. W przypadku występowania silnego wiatru, rzęsistego deszczu lub silnego nasłonecznienia koniecznym może się okazać ochrona miejsc wbudowania za pomocą specjalnych namiotów lub tuneli;
 • pielęgnacja preparatem powłokotwórczym polega na naniesieniu warstwy ochronnej w postaci cienkiego filmu na powierzchnię świeżego betonu.
 • w warunkach obniżonych temperatur należy świeży beton zabezpieczyć przed zamarznięciem wody zarobowej. W tym celu stosuje się osłony zewnętrzne np. płachty brezentowe, maty słomiane, płyty styropianowe lub wełny mineralnej.