Porównanie technologii budowy zbiorników i silosów

Zbiorniki i silosy są specyficznymi konstrukcjami, które stawiają przed wykonawcą wysokie wymagania dotyczące szczelności, szybkości i ekonomiczności wykonania. Przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego warto porównać chrakterystykę poszczególnych technologii wykonania konstrukcji. Ich główne cechy przedstawiamy poniżej.

PORÓWNANIE 4 TECHNOLOGII BUDOWY ŻELBETOWYCH SILOSÓW I ZBIORNIKÓW

W pierwszej części porównujemy cztery podstawowe technologie wykonawstwa silosów i zbiorników żelbetowych. Porównujemy innowacyjną technologię monolitycznych bezprzetykowych szalunków stosowanych przez SiloSystem do trzech konkurencyjnych, tradycyjnych metod.

1. SiloSystem: monolityczne, żelbetowe, naturalnie szczelne ściany w systemie szalunków bezprzetykowych

Jest to podstawowa technologia stosowana przez Silo System. Pozwala ona na wykonywanie w pełni monolitycznych ścian, bez wymuszonych otworów. Gwarantuje najwyższą jakość w przypadku realizowania inwestycji związanych z przechowywaniem sybstancji płynnych i lotnych. Ze względu na brak przetyków w ścianach, budowla po rozszalowaniu jest absolutnie szczelna. Nie wymaga zamykania otworów technologicznych, tak, jak to ma miejsce w przypadku najszerzej stosowanych szalunków przetykowych. Modularny, segmentowy układ szalunków pozwala na elastyczne prowadzenie prac. Sama technologia jest bardzo szybka, tempo prac jest krótsze od czasu potrzebnego do wykonania obiektów w technologii ślizgowej. Zaletą szalunków segmentowych jest możliwość prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach meteorologicznych dzięki możliwości stosowania przerw technologicznych. Więcej informacji >>>

2. Tradycyjne technologie wykonania ścian żelbetowych

Żelbet monolityczny, szalunki przetykowe: Segmentowe szalunki przetykowe są jednym z najczęściej stosowanych rodzajów szalunków budowlanych. Ich główną zaletą jest elastyczność, możliwość wyboru z szerokiej palety elementów i wykonanie dowolnej konstrukcji. Niestety elastyczność oznacza również niższe tempo prac przy standardowych budowlach, jakimi są okrągłe, monolityczne zbiorniki i silosy. W przypadku obiektów magazynowych (szczególnie na wodę i substancje lotne) ich główną wadą jest system przetyków, który wymusza przejścia przez ścianę monolityczną. Po rozszalowaniu konieczne jest uszczelnienie przejść tak, by zagwarantować wymaganą jakość budowli.
Żelbet monolityczny, szalunki ślizgowe: W zakresie budowy kominów, silosów wieżowych i zbiorników szalunki ślizgowe odgrywają znaczącą rolę. Szalunki ślizgowe należą do tradycyjnych metod wznoszenia wysokich obiektów. Jest to sprawdzony system, który ma niestety kilka wad. Prace powinny być prowadzone w systemie ciągłym, przerwy dylatacyjne komplikują proces budowy. Nieprzewidziane sytuacje, w tym przerwy wynikające z niesprzyjających warunków meteorologicznych, komplikują proces wykonawczy. W szalunkach ślizgowych często trudno jest zachować jednolitą otulinę i gładką fakturę powierzchni oraz precyzyjne wykonać otwory i przejścia w ścianach.
Ściany z elementów sprężanych: Do zalet konstrukcji sprężanych należy ich szybki montaż (prosimy jednak nie zapominać o czasie potrzebnym do wykonania elementów w zakładzie prefabrykacji). Niestety obiekty wykonane z elementów wymagają od użytkownika stałej konserwacji i nadzoru (np. lin stalowych). Pewną niedogodnością jest też konieczność wyznaczenia wszelkich przejść i otworów technologicznych w ścianach przed wykonaniem i dostarczeniem konstrukcji. W wypadku zbiorników na ciecze negatywnym faktem jest możliwość osiągnięcia jedynie niewielkiej wysokości użytkowej konstrukcji (6-7m), ograniczona możliwość posadowienia poniżej poziomu gruntu.


ZALETY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH W STOSUNKU DO STALOWYCH

W drugiej części porównujemy wykonanie silosów w monolitycznej technologii żelbetowej do technologii silosów w konstrukcji stalowej. Na poniżej załączonym zdjęciu (EC3 w Łodzi, styczen 2012, prawy silos zniekształcony po awarii)prezentujemy typową awarię silosów stalowych używanych do materiałów sypkich o dużym stopniu tarcia wewnętrznego lub płynów o dużej zawartości suchej masy.

  • Powierzchnia zabudowy: konstrukcje żelbetowe mogą być znacznie wyższe od konstrukcji stalowych, można zmniejszyć powierzchnię zabudowy podwyższając konstrukcję
  • Rodzaje składowanych materiałów: żelbet jest bardziej odporny na nierównomierny rozkład naprężeń w konstrukcji, nadaje się więc lepiej do magazynowania materiałów sypkich o wysokim kącie tarcia wewnętrznego i mieszania cieczy o dużej zawartości suchej masy
  • Żywotność: ze względu na odporność odpowiednio dobranej klasy betonu na korozję, ścieranie i naprężenia dynamiczne, żelbet ma znaczną przewagę nad stalą. Potrzeba częstych inspekcji, serwisowania (np. malowanie ścian), postępujące zmęczenie materiału w miejscu połączeń oraz przemawia zdecydowanie na niekorzyść silosów stalowych
  • Koszty: oszczędności przy wyborze silosów żelbetowych stają się wyraźnie widoczne po analizie kosztów generowanych przez silosy w przeciągu ich całego czasu eksploatacji i po uwzględnieniu kosztów odtworzeniowych silosów stalowych, które mają znacznie krótszą żywotność od żęlbetu.
  • Montaż technologii: konstrukcja silosów żelbetowych jest bardziej wytrzymała i umożliwia montaż dużej części wyposażenia (np. przenośniki) bezpośrednio na konstrukcji silosów. Silosy stalowe wymagają dodakowych konstrukcji wsporczych.